Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej – charakterystyka

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej – charakterystyka

Administracja publiczna nie jest łatwa do zdefiniowana i na to pojęcie można spoglądać w różnym ujęciu. Jedna z definicji głosi, że to działalność państwa, która nie jest ani sądownictwem ani ustawodawstwem. W Polsce organy administracji publicznej dzieli się na trzy podstawowe grupy: administracje samorządową administracje rządową administracje państwową Jest to klasyczny podział dla państw demokratycznych. Administracja publiczna cechuje się przymusem […]

Nothing here