Papierologia
Stypendium socjalne – nowe wnioski

Stypendium socjalne – nowe wnioski

Stypendium to istotne dla każdego korzystającego z niego ucznia czy studenta źródło dochodu. To z jego powodu często podwyższa się średnia na semestr, a jest to spowodowane silną motywacją do otrzymania nagrody za trud włożony w “kucie” po nocach czy  pisanie prac na jak najwyższym poziomie.

Od 1 stycznia 2023 roku o stypendium socjalne może ubiegać się większa liczba studentów. Ta zmiana na korzyść wynika ze zwiększenia progu dochodowego, który jest głównym kryterium przyznawania stypendium socjalnego dla studentów. Co warto wiedzieć o zmianach w tym temacie? Jakie warunki żacy powinni spełnić, aby móc ubiegać się o przyznanie pomocy socjalnej na studiach? O tym w dalszej części publikacji.

Stypendium socjalne bez tajemnic

Jednym z najważniejszych kryteriów przyznawania stypendium socjalnego dla studentów jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie. W związku ze zmianą progu dochodowości od 1 stycznia 2023 roku wartość dochodu na osobę wynosi 1294,40 zł. W stosunku do poprzednio obowiązujących wartości – jest to wzrost o 242,70 zł w stosunku do obowiązującej wysokości stypendium jeszcze w 2022 roku. Co ważne – decyzja o podwyższeniu progu dochodowości zależna jest od rektora uczelni. Ten zaś decyzję tę podejmuje w porozumieniu z członkami samorządu studenckiego. Ważną informacją dla żaków z pewnością będzie to, że wyższe stypendium socjalne przyznane na trwający rok akademicki 2022/2023 może być wypłacane od 1 stycznia 2023 roku.

Wysokość stypendium socjalnego

Ile wynosi stypendium socjalne? To z pewnością pytanie, które nurtuje wielu żaków. W związku ze wzrostem progu dochodowości na osobę w rodzinie, od 1 stycznia 2023 roku wysokość stypendium socjalnego dla studenta wynosi 1294,40 zł. Porównując do świadczeń wypłacanych jeszcze w 2022 roku – to wzrost na poziomie 242,70 zł miesięcznie.

Pomoc finansowa w trudnej sytuacji

Warto wiedzieć jednak, że pomoc socjalna przysługuje tym żakom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a dochód na osobę w ich rodzinie nie przekracza progu ustalonego przez władze danej uczelni. Istotne jest również to, że pomoc socjalna przysługuje studentom, którzy złożą stosowny wniosek na swojej uczelni. Warto też podkreślić, że oprócz stypendium socjalnego, istnieją również inne formy pomocy finansowej dostępne na uczelniach wyższych. Dobrze jest poznać wszelkie możliwości uzyskania dofinansowania przysługującego żakom.

To bardzo istotny dla wielu osób czynnik, ponieważ często zdarza się, że wśród osób ubogich czy w trudnej sytuacji materialnej można spotkać bardzo zdolne osoby, które w innej sytuacji nie miałyby problemów z osiągnięciem wysokich wyników w szkole.

Dotyczy to także skrajnych sytuacji, w trakcie których dochodzi do tego, że dzieci nie jest stać na to, aby kupić sobie podręcznik do nauki matematyki czy biologii i z tego powodu mają utrudnione odrabianie lekcji, czy nawet nadanie na lekcji za materiałem. Dlatego jest tak ważne, aby stypdenia socjalne rozdawane były sprawiedliwie i o czasie.

Nothing here