Studiujemy
Studia 2 stopnia Administracja – profil studiów

Studia 2 stopnia Administracja – profil studiów

Studia magisterskie to popularnie zwane studia 2 stopnia. W zależności od wybranego profilu mogą trwać 1,5 roku lub 2 lata. Po ich ukończeniu student otrzymuje tytuł magistra i może zdecydować się na podjęcie studiów doktoranckich lub rozpoczęcie pracy w wyuczonym zawodzie. Po zakończeniu studiów możliwe jest również podejście do studiów po dyplomowanych na wybranym kierunku pokrewnym, dzięki czemu stajemy się bardziej atrakcyjni na rynku pracy.

Kto może zdecydować się na studia 2 stopnia?

Studia 2 stopnia to kolejny etap edukacji, dlatego też mogą z niego skorzystać wyłącznie takie osoby, które ukończyły studia 1 stopnia. Wiele osób zastanawia się, czym się różnią studia 1 i 2 stopnia. Główną różnicą jest czas trwania, a także otrzymany stopień. Studia pierwszego stopnia trwają od 3 do 3,5 roku, a po ich ukończeniu student otrzymuje licencjat lub inżyniera. Różnice, jakie niosą za sobą studia 1 i 2 stopnia to przede wszystkim uprawnienia absolwenta. Zdecydowanie większe kompetencje posiadać będą absolwenci studiów 1 i 2 stopnia, niż osoby, które ukończą tylko pierwszy stopień studiów administracyjnych.

Czym się różnią jednolite studia magisterskie od studiów 2 stopnia?

Głównym założeniem jednolitych studiów jest to, że po pięciu latach nauki otrzymuje tytuł magistra, jednak przez cały okres trwania nauki związana jest z jednym profilem studiów. Studia tego typu trwają od 4,5 do 6 lat. W ich trakcie nie ma możliwości zmiany profilu. Ewentualna chęć zmiany, będzie związana z utratą kilku lat nauki bez otrzymania stosowanego potwierdzenia kompetencji w tej dziedzinie.

Czy profil studiów 2 stopnia musi być taki sam jak studiów 1 stopnia?

Co ciekawe profil studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia nie musi się całkowicie pokrywać. Niektórzy decydują się na realizację innego pokrewnego profilu studiów, nabywając i szlifując inne umiejętności. Dlatego też możliwe jest rozpoczęcie studiów drugiego stopnia o profilu administracyjnym przez studentów, którzy w przeszłości kształcili się na innych profilach podobnych profilach. Studia 2 stopnia – co to znaczy w praktyce? Zazwyczaj otrzymanie tytułu magistra administracji otwiera drogę do awansu i możliwość zatrudnienia na lepiej płatnych stanowiskach. Profil studiów taki jest administracja pozwala na lepsze zrozumienie struktur organizacji, a także odnalezienie się w nich. Studia tego typu sa odpowiednie zarówno dla osób ze ścisłym umysłem, jak i tych z humanistycznym charakterem.

Dodatkowo studia tego typu nie są trudne ze względu na swoje przedmioty ani wymagające. Zazwyczaj pozwalają na dobre rozeznanie w sytuacji geopolitycznej świata, wiedzy o                      społeczeństwie, a także programów niezbędnych do pracy takich jak Excel czy Word. Studentów tego kierunku nie ominie również, podobnie jak studentów wielu innych kierunków, logika oraz statystyka. Te wyjątkowe studia warto podjąć ze względu na ich charakter, a także możliwości, jakie otwierają.

 

Nothing here