Studiujemy
Studia pierwszego stopnia Administracja – profil studiów

Studia pierwszego stopnia Administracja – profil studiów

Administracja – jest to jeden z najpopularniejszych kierunków. Po ukończeniu tego kierunku mamy duże pole, aby znaleźć pracę. Może to być wszelkiego rodzaju biuro małych i dużych firm. Polega on na wyszkoleniu konkretnej osoby, aby mogła rozwiązywać istotne problemy prawne i administracyjne związane z administracją w Polsce. Jest to na pewno bardzo ciekawy kierunek, który potrafi przyczynić się do znalezienia stabilnej i przyszłościowej pracy. Stało się to jeszcze bardziej istotne od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Po tym zdarzeniu świat pracy poszedł bardzo do przodu i niemierne ważne stało się, aby mieć tzw. fach w rękach albo przebranżowić się do IT. Administracja jest jednak branżą, która przetrwała i wciąż się rozwija.

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata. Po ukończeniu i zdaniu wszystkich sesji, egzaminów i zaliczeń można uzyskać stopień licencjata. Na studiach pierwszego stopnia wyróżniamy trzy specjalizacje: Zarządzanie publiczne i e-administracja, bezpieczeństwo w administracji i biznesie, prawo pracy i ubezpieczenia społeczne.

Zarządzanie publiczne i administracja

Jest to specjalizacja, w której student zagłębia się w temat problemów zamówień publicznych, uczy się różnych dziedzin prawa oraz nadzoruje realizację i ekranizację publicznych zamówień. Kończąc tę specjalizację, można poszukać pracy w przedsiębiorstwach administracji samorządowych i rządowych, w cyfryzacji i rozwojach e-usług oraz w publicznych instytucjach.

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie

Studenci w tej specjalizacji uczą się o ochronie praw, zgodnie z obowiązującym postanowieniem i prawem NATO oraz Unii na Europejskiej na terenie Polski. Uczą się także funkcji menadżerskich, mające na celu bezpieczeństwo w organizacji. Uczniowie tego kierunku mają również wyzwania polegające na dynamicznym rozwoju technologii informatycznej.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Zagadnienia są silnie związane z finansami i prawem. Jest to bardzo wymagająca specjalizacja, dlatego zajęcia prowadzą sędziowie z sądu pracy i osoby zajmujące się inspekcją pracy. Zdobyta wiedza na studiach w tej specjalizacji umożliwia pracę w dziale kadr i księgowości w różnych firmach.

Studia  pierwszego stopnia to początek nauki w danym kierunku. Wybieramy specjalizację, którą możemy zakończyć licencjatem lub iść na studia drugiego stopnia i zakończyć ją tytułem magistra. Studia drugiego stopnia to kontynuacja studiów pierwszego stopnia, niezależnie od tego, czy kończymy licencjat, czy stopień inżyniera. Dzięki ustaleniom Unii Europejskiej i nadaniu standaryzacji, jakim są punkty ECTS, możliwe jest łączenie dziedzin oraz studiowanie interdyscyplinarne. Punkty i przedmioty pomiędzy kierunkami muszą się pokrywać, ale tylko w określonym procencie, dzięki czemu studiowanie staje się jeszcze ciekawsze. Osoby chcące w ten sposób studiować mogą np. połączyć studiowanie polonistyki, ze specjalizacją nauczycielską a dodatkowo glottodydaktyką, czyli nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Nothing here