Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej – charakterystyka

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej – charakterystyka

Administracja publiczna nie jest łatwa do zdefiniowana i na to pojęcie można spoglądać w różnym ujęciu. Jedna z definicji głosi, że to działalność państwa, która nie jest ani sądownictwem ani ustawodawstwem. W Polsce organy administracji publicznej dzieli się na trzy podstawowe grupy: administracje samorządową administracje rządową administracje państwową Jest to klasyczny podział dla państw demokratycznych. Administracja publiczna cechuje się przymusem […]

Studia 2 stopnia Administracja – profil studiów

Studia 2 stopnia Administracja – profil studiów

Studia magisterskie to popularnie zwane studia 2 stopnia. W zależności od wybranego profilu mogą trwać 1,5 roku lub 2 lata. Po ich ukończeniu student otrzymuje tytuł magistra i może zdecydować się na podjęcie studiów doktoranckich lub rozpoczęcie pracy w wyuczonym zawodzie. Po zakończeniu studiów możliwe jest również podejście do studiów po dyplomowanych na wybranym kierunku pokrewnym, dzięki czemu stajemy się […]

Studia pierwszego stopnia Administracja – profil studiów

Studia pierwszego stopnia Administracja – profil studiów

Administracja – jest to jeden z najpopularniejszych kierunków. Po ukończeniu tego kierunku mamy duże pole, aby znaleźć pracę. Może to być wszelkiego rodzaju biuro małych i dużych firm. Polega on na wyszkoleniu konkretnej osoby, aby mogła rozwiązywać istotne problemy prawne i administracyjne związane z administracją w Polsce. Jest to na pewno bardzo ciekawy kierunek, który potrafi przyczynić się do znalezienia […]

Studia podyplomowe – Administracja

Studia podyplomowe – Administracja

Obecny, stale zmieniający się rynek pracy wymusza wiele zmian i konieczności dostosowania się do nowych standardów. Jeśli chcemy nadążać za tym co się dzieje i zwiększać swoją atrakcyjność jako potencjalnego pracownika lub przedsiębiorcy powinniśmy stale się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę. Pomocne w tym mogą okazać się studia podyplomowe. Jeśli zastanawiasz się — studia podyplomowe co to takiego, zachęcamy do […]

Stypendium socjalne – nowe wnioski

Stypendium socjalne – nowe wnioski

Stypendium to istotne dla każdego korzystającego z niego ucznia czy studenta źródło dochodu. To z jego powodu często podwyższa się średnia na semestr, a jest to spowodowane silną motywacją do otrzymania nagrody za trud włożony w “kucie” po nocach czy  pisanie prac na jak najwyższym poziomie. Od 1 stycznia 2023 roku o stypendium socjalne może ubiegać się większa liczba studentów. […]

Nothing here