Kontakt

Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna
ul. Grochowska 346/348
03-838 Warszawa
Dojazd: tramwajem 3, 6, 22, 26
autobusem 125, 135, 202

tel.:
fax.:
e-mail:
www:

22 619 14 80 wew. 22
22 619 83 93
biuro@wsas.edu.pl
www.wsas.edu.pl

Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna
ul. Grochowska 346/348
03-838 Warszawa
Dojazd: tramwajem 3, 6, 22, 26
autobusem 125, 135, 202

tel.: 22 619 14 80 wew. 22
fax.: 22 619 83 93
e-mail: biuro@wsas.edu.pl
www: www.wsas.edu.pl

 

Dziekanat – studia I stopnia (sem. I–IV) / studia podyplomowe

Sprawy dotyczące toku studiów: zaliczenia, egzaminy, składanie podań, wydawanie zaświadczeń

tel.:
e-mail:

pokój:

 

22 619 14 80 wew. 24
dziekanat@wsas.edu.pl
studiapodyplomowe@wsas.edu.pl
55 (wysoki parter)

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

9.00–16.00
9.00–16.00
dzień bez studenta
10.00–17.00
9.00–16.00
9.00–16.00 (na zjazdach semestrów I–IV)


Dziekanat – studia I stopnia (sem. I–IV) / studia podyplomowe

Sprawy dotyczące toku studiów: zaliczenia, egzaminy, składanie podań, wydawanie zaświadczeń

tel.: 22 619 14 80 wew. 24
e-mail: dziekanat@wsas.edu.pl
studiapodyplomowe@wsas.edu.pl
pokój: 55 (wysoki parter)

Poniedziałek 9.00–16.00
Wtorek 9.00–16.00
Środa dzień bez studenta
Czwartek 10.00–17.00
Piątek 9.00–16.00
Sobota 9.00–16.00 (na zjazdach semestrów I–IV)


 

 

Dział Obron/Dziekanat – studia I stopnia (sem. V-VI) / Praktyki Studenckie

Obsługa semestru VI (dyplomy) – sprawy dotyczące toku studiów: zaliczeń, egzaminów, składanie podań, wydawanie zaświadczeń. Absolwenci – odbiór dyplomów studiów pierwszego stopnia (obrony 2013 i wcześniejsze tylko po telefonicznym uzgodnieniu)

tel.:
e-mail:
pokój:

22 619 14 80 wew. 28
obrony@wsas.edu.pl
33 (niski parter)

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

nieczynne
9.00–16.00
dzień bez studenta
10.00–17.00
9.00–16.00
9.00–16.00 (na zjazdach V-VI semestru)


Dział Obron/Dziekanat – studia I stopnia (sem. V-VI) / Praktyki Studenckie

Obsługa semestru VI (dyplomy) – sprawy dotyczące toku studiów: zaliczeń, egzaminów, składanie podań, wydawanie zaświadczeń. Absolwenci – odbiór dyplomów studiów pierwszego stopnia (obrony 2013 i wcześniejsze tylko po telefonicznym uzgodnieniu)

tel.: 22 619 14 80 wew. 28
e-mail: obrony@wsas.edu.pl
pokój: 33 (niski parter)

Poniedziałek nieczynne
Wtorek 9.00–16.00
Środa dzień bez studenta
Czwartek 10.00–17.00
Piątek 9.00–16.00
Sobota 9.00–16.00 (na zjazdach V-VI semestru)

 

Dziekanat – studia II stopnia (sem. I–IV)

Sprawy dotyczące toku studiów: zaliczenia, egzaminy, składanie podań, wydawanie zaświadczeń

tel.:
e-mail:

 

lokalizacja:

22 498 05 58
dziekanatmgr@wsas.edu.pl;

obronymgr@wsas.edu.pl (dla studentów sem. IV)
Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Mińska 1/5 – budynek C parter 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

9.00–16.00
9.00–16.00
dzień bez studenta
10.00–17.00
9.00–16.00
9.00–16.00 (na zjazdach studiów II stopnia)


Dziekanat – studia II stopnia (sem. I–IV)

Sprawy dotyczące toku studiów: zaliczenia, egzaminy, składanie podań, wydawanie zaświadczeń

tel.: 22 498 05 58
e-mail: dziekanatmgr@wsas.edu.pl

obronymgr@wsas.edu.pl (dla studentów sem. IV)
lokalizacja: Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Mińska 1/5 – budynek C, parter

Poniedziałek 9.00–16.00
Wtorek 9.00–16.00
Środa dzień bez studenta
Czwartek 10.00–17.00
Piątek 9.00–16.00
Sobota 9.00-16.00 (na zjazdach studiów II stopnia)


 

Biuro Uczelni – Dział Nauczania 

Sprawy ogólnouczelniane, planowanie zajęć

tel.:
e-mail:

pokój:

22 619 14 80 wew. 22
plany@wsas.edu.pl

11B (wysoki parter) 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

9.00–16.00
9.00–16.00
9.00–16.00
10.00–16.00
9.00–16.00


Biuro Uczelni – Dział Nauczania 

Sprawy ogólnouczelniane, planowanie zajęć

tel.: 22 619 14 80 wew. 22
e-mail:plany@wsas.edu.pl
pokój:11B (wysoki parter)

Poniedziałek 9.0016.00
Wtorek 9.0016.00
Środa 9.0016.00
Czwartek 10.0016.00
Piątek 9.0016.00


 

Dział Płatności

Sprawdzanie opłat za studia

tel.: 22 619 14 80 wew.27,
22 499 23 80
e-mail: platnosci@wsas.edu.pl
pokój: 14 (wysoki parter)

Poniedziałek Nieczynne   

Wtorek 9.00–14.00
Środa dzień bez studenta
Czwartek 10.00–17.00
Piątek 9.00–14.00
Sobota 10.00–14.00


 

Kwestura

Wypłaty stypendiów

tel.:
e-mail:
pokój:

22 619 83 93
kwestura@wsas.edu.pl
13 (wysoki parter) 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

 9.00–16.00
 9.00–16.00
9.00-16.00
10.00–16.00
 9.00–16.00


Kwestura

Wypłaty stypendiów

tel.: 22 619 83 93
e-mail: kwestura@wsas.edu.pl
pokój: 13 (wysoki parter)

Poniedziałek  9.00–16.00
Wtorek  9.00–16.00
Środa 9.0016.00
Czwartek 10.00–16.00
Piątek  9.00–16.00


 

Dział Organizacyjno-Prawny/Pomoc materialna

Informacje i przyjmowanie dokumentów dot. stypendiów

tel.:
e-mail:
pokój:

22 619 14 80 wew. 25
stypendia@wsas.edu.pl
60 (niski parter) 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

10.00–16.00
11.00–17.00
10.00–16.00
11.00–17.00
10.00–16.00


Dział Organizacyjno-Prawny / Pomoc materialna

Informacje i przyjmowanie dokumentów dot. stypendiów

tel.: 22 619 14 80 wew. 25
e-mail: stypendia@wsas.edu.pl
pokój: 60 (niski parter)

Poniedziałek 10.00–16.00
Wtorek 11.00–17.00
Środa 10.0016.00
Czwartek 11.00–17.00
Piątek 10.00–16.00

sobota według terminów podawanych w oddzielnych komunikatach


 

Biblioteka

tel.:
e-mail:
pokój:

22 224 23 80
biblioteka@wsas.edu.pl
niski parter

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

nieczynne
12.0017.45
nieczynne
12.0017.45
12.0015.45
10.0014.45
10.00–13.45

Biblioteka

tel.: 22 224 23 80
e-mail: biblioteka@wsas.edu.pl
pokój: niski parter

Poniedziałek nieczynne
Wtorek 12.0017.45
Środa nieczynne
Czwartek 12.0017.45
Piątek 12.0015.45
Sobota 10.0014.45
Niedziela 10.0013.45

Powrót